Abschluss­kon­zert
19.11.2017, musikbrauerei, berlin
Abschluss­kon­zert
19.11.2017, musikbrauerei, berlin
Diri­gen­ten­mas­ter­class
09.11.2017, bauhaus, dessau
Diri­gen­ten­mas­ter­class
09.11.2017, bauhaus, dessau
Kom­po­nis­ten Mas­ter­class Kon­zert
28.10.2017, radialsystem v, berlin
Kom­po­nis­ten Mas­ter­class Kon­zert
28.10.2017, radialsystem v, berlin
VOLHARDING
26.10.2017, steintor-varieté, halle
VOLHARDING
26.10.2017, steintor-varieté, halle
Luther – Ein Ora­to­ri­um
22.10.2017, händelhalle, halle
Luther – Ein Ora­to­ri­um
22.10.2017, händelhalle, halle
Spiel im Sand – Musik­thea­ter
11.10.2017, oper halle
Spiel im Sand – Musik­thea­ter
11.10.2017, oper halle
Pres­se­sa­lon
18.09.2017, botschaft der niederländen, berlin
Pres­se­sa­lon
18.09.2017, botschaft der niederländen, berlin